RASPORED SVETIH MISA OD 18.3. – 25.3.2018.

5. KORIZMENA NEDJELJA (18.3.2018.)

KAPELA SV. BARBARE – 8.00 + Žarko, Šimun i Antonija Topić
NOVA CRKVA – 9.30 + Petar, Marija, Kate i Marija Jerbić, god., Marijana i Josip Marjanović
NOVA CRKVA – 11.00 ŽUPNA MISA – KRŠTENJE – Marta Knežević
15.00 VUKOVINA – USKRSNA ISPOVIJED

19.3. PONEDJELJAK (Sveti Josip, zaručnik BDM)

NOVA CRKVA – 18.00 + Marija Vrabić, Marija i Štefica Aubelj

 

20.3. UTORAK (Dionizije)

10.00 – ISPOVIJED BOLESNIKA – Pažuli, Školska, Mateja Basarovića,
Svete Barbare, Napredak, Trg Majke Hrvatice, Karla Weingartnera,
NOVA CRKVA – 17.30 KRIŽNI PUT
NOVA CRKVA – 18.00 ZAJEDNIČKA MISA

21.3. SRIJEDA (Serapion)

7.30 + Marija i Paško Bare, god. Marinko i Mara Budimlić

22.3. ČETVRTAK (Oktavijan)

7.30 + Anka Cindrić, god. Šime Pešut
10.00 – ISPOVIJED BOLESNIKA – Dolenec, Fra Grge Martića,
Turopoljska, Dračevička, Maslenička, Solinska, Velikopoljska

23.3. PETAK (Turibije)

NOVA CRKVA – 17.30 KRIŽNI PUT
NOVA CRKVA – 18.00 ZAJEDNIČKA MISA
19.30 LUKAVEC – USKRSNA ISPOVIJED

24.3. SUBOTA (Latin)

7.30 + Josip Šandor, god.
NOVA CRKVA – 10.00-11.30 VELIKA MLAKA – USKRSNA ISPOVIJED
14.00 DONJA LOMNICA – USKRSNA ISPOVIJED
16.00 ODRA – USKRSNA ISPOVIJED

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA (25.3.2018.)

MIJENJA SE VRIJEME u ljetno. Kazaljke treba pomaknuti 1 SAT UNAPRIJED
KAPELA SV. BARBARE – 8.00 + Mladen Vucković, god.
NOVA CRKVA – 9.30 + Mato Plepelić, god.
NOVA CRKVA – 11.00 ŽUPNA MISA